Atractii naturale

Articol publicat pe 10 August 2022
Puncte de interes

Rezervația Naturală Izvoarele Nerei, componentă a sitului UNESCO:                  Rezerzervaţia naturală ,,Izvoarele Nerei”, care acoperă 5028 ha, este una dintre cele mai mari păduri virgine din Europa. Această pădure, ca rezervaţie naturală, are un statut de protecţie restrictivă conform legislaţiei româneşti. Rezervaţia a fost infinţată in 1973 de planificarea gestionării pădurilor, mai întâi ca “rezervaţie forestieră”, iar în anul 2000 a devenit statutul de “rezervaţie naturală”. Reprezentative sunt ecosistemele virgine de făgete pure, în care pot fi întâlnite doar câteva exemplare ale altor specii de arbori. Arboretele impresionează prin volume foarte ridicate (600-1200 mc/ha) și suprafața de bază (52-54 mp/ha),  precum și prezența unor arbori impresionanți, cu diametre peste 1,3m, înălțimi peste 50 m, vârste peste  400 de ani. Cantitatea de lemn mort este de asemenea impresionantă,  reprezentând 8-10% din volumul arboretului viu. Subarboretul este slab reprezentat, la fel și pătura ierbacee, majoritatea acestor arborete fiind făgete nude. Regenerarea se face după legitațile naturale.
Incepând cu anul 2017, Rezervaţia Naturală Izvoarele Nerei, a fost declarată ca Sit al Patrimoniului Mondial UNESCO “Făgete primare din Carpaţi şi din alte regiuni ale Europei”. Suprafaţa componentei nominalizate este de 4677,7ha şi a zonei tampon de 2496ha. 
- Componenta Sitului UNESCO reprezintă cel mai reprezentativ trup compact de păduri cu grad de  naturalitate ridicată din România, fiind una din cele mai importante componente la nivel pan-european.
Aceste ecosisteme s-au păstrat intacte de la ultima glaciaţiune. Determinările de vârstă a arborilor efectuate la altitudinea de 1000m, au relevat prezenţa a 8 arbori/ha cu varstă de peste 400 de ani, respectiv 16 arbori/ha cu vârstă de peste 350 de ani cu un maximum determinat de 477 ani. (D. Turcu 2012). În 2017 a fost identificat un arbore cu vârsta de 526 de ani.Habitatele forestiere nu au fost cartate expres pe suprafața întregii Rezervații, dar au fost identificate habitatele 9110 și 9130, fiind probabilă existența și a altor habitate de făgete pe soluri acide.

Rezervaţia Naturală Cheile Caraşului:                                                                                        Poate fi vizitată pe doua trasee turistice:
Traseul Caraşova – Comarnic, marcaj triunghi albastru are o lungime de 9,2 km şi strabate Cheile Caraşului între localitatea Caraşova şi Poiana Prolaz pe o distanţă
de 5 km după care traversează platoul calcaros până la Comarnic şi pestera cu acelaşi nume. Legatura cu alte trasee este în zona Comarnic cu traseul marcat (banda albastră) spre localitatea Reşiţa sau spre localitatea Anina; cu traseul cruce roșie spre
Vila Klaus şi Staţiunea Semenic. Traseul principal şi traseul european (E3) Reşiţa – Gura Golumbului, marcaj bandă albastră are o lungime de 35,5 km şi strabate Cheile Caraşului / Cheile Buhuiului între Comarnic şi Anina (cartierul Orasul Nou) pe o distanta de 13,5 km. Legătura cu alte trasee este în zona Comarnic cu traseul marcat (triunghi albastru) spre localitatea Caraşova; cu traseul cruce roşie spre Vila Klaus şi
Staţiunea Semenic.                                                                                                              Lungime: 19km, adâncime maximă 200m. Cheile Caraşului sunt formate de râul Caraş care a erodat calcarele Jurasice şi Cretacice. Versanţii sunt predominant cu stâncării, lapiezuri, pereţi verticali şi grohotişuri în baza. Râul curge meandrat formând cârşii şi creste calcaroase ce coboară din marginea cheilor până la apă. Pe platourile ce marginesc cheile sunt numeroase câmpuri de lapiezuri, doline şi avene iar în versanţii cheilor peste 400 de peşteri şi izvoare carstice. Versanţii sunt acoperiţi parţial cu vegetaţie chasmofitică de tufărişuri (Cornus mas, Carpinus orientalis, Syringa vulgaris, Ruscus aculeatus) sau arborii din specia fag, gorun, cer, pe pantele mai domoale. În lungul apei se dezvoltă vegetaţia higrofilă cu asociaţii de Petasites hibridus iar pe maluri arbori din specia Salix eleagnos.
În chei şi pe afluenţi exista numeroase specii, caracteristică fiind specia de reptilă Vipera ammodytes, specia de amfibian Bombina variegata, specia de peşte Barbus meridionalis, specia de nevertebrate Austropotamobius torrentium, speciile de mamifere Myotis myotis, Lynx lynx, Canis lupus şi specii de păsari Aquila pomarina, Bubo bubo. Pentru a fi protejate formele de relief, habitatele şi speciile identificate, a fost desemnată Rezervaţia Naturală Cheile Caraşului.

Rezervația naturală Cheile Gârliştei:
Rezervaţia de tip mixt este situată în grupa sudică a Munţilor Banatului, ocupând regiunea dealurilor înalte ale Semenicului. Altitudinea este cuprinsă între 230 – 690 m. Zona este caracterizată prin doline, văi de doline, uvale, lapiezuri, peşteri, avene,
ponoare, izbucuri, sectoare de chei, pereţi calcaroşi, cueste. Cheile sunt situate între localităţile Anina şi Gârlişte şi sunt străbătute de pârâul Gârlişte, făcând parte din
Parcul Naţional Semenic – Cheile Caraşului. Traseul are o lungime de cca. 9 km, începând la 3-4 km după ieşirea din Anina şi terminându-se cu aproximativ 1 km înainte de a intra în satul Gârlişte.

Rezervația naturală Peştera Comarnic:                                                                                      Lungime: 6,2km, denivelare -100m. Peştera Comarnic este formată de pârâul Ponicova
care traversează subteran dealul Navesul Mare format din Calcare de Valea Aninei, stratificate cu intercalaţii de silex şi Calcare de Plopa, compacte. Peştera este structurată pe trei nivele, nivelul inactiv (traseul turistic, vizitabil), nivelul activ temporar prin care apa curge la viituri sau debite mari, şi nivelul activ prin care apa curge permanent. Caracteristice pentru nivelul inactiv sunt galeriile de mari dimensiuni cu plaje de nisip, coloane, domuri, stalactite, stalagmite, sălile cu prăbuşiri şi trene de
grohotis. Pe anumite sectoare de galerie sunt plansee stalagmitice şi bazine de calcit (gururi) de mari dimensiuni, uneori pline cu apă. Fauna caracteristică este constituită din peste 120 de specii de nevertebrate (gasteropode, oligochete, araneide, acarieni, opilionide, isopode, diplopode, colembole, trichoptere, coleoptere, diptere) şi mamifere
(chiroptera). Accidental în pestera ajung specii terestre de nevertebrate, amfibieni, reptile şi mamifere. Traseul vizitabil are lungimea de 1.750 m şi cuprinde intrarea Comarnic, Sala Mica cu Blocuri, Sala Mare cu Blocuri, Muzeul, Orga Mare, Zidurile Chinezesti, Tezaurul, Sala Domului. Durata traseului este de cca. 2 ore.
Pe traseul vizitabil, pot fi vazute o mare varietate de forme morfologice (nivele de eroziune, lingurite, plaje de nisip si aluviuni, terase, septe) şi forme de precipitare chimica (stalactite, stalagmite, coloane, domuri, draperii, plansee, cruste, bazine). Uneori pot fi observati lilieci în colonii sau exemplare izolate.                                                               Peștera poate fi vizitată numai însoţiţi de rangeri - ghizi turistici autorizaţi ai Administraţiei Parcului Naţional Semenic – Cheile Caraşului. Traseul este realizat din amenajari minimale şi durează cca. 2 ore. Necesită o atentie deosebita pentru prevenirea alunecării sau lovirea de tavan/pereţi de stancă. Programul de vizitare pentru grupuri de minim 5 persoane este în perioada mai – septembrie, în zilele de sâmbătă şi duminică. Luni – vineri asigurăm ghid doar la solicitare facută în prealabil cu minim 24 de ore înainte de vizită, pentru grup minim de 5 persoane. Vizitarea necesită încaltaminte adecvată pentru munte şi îmbracaminte corespunzătoare unei temperaturi de cca. 10 grade şi umiditate ridicată. Tariful de vizitare este de 15 lei/adulți și 10 lei/elevi, studenți.

Rezervaţia naturală 2.287 Buhui-Mărghitaş,
declarată prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, cu o suprafață de 979 ha.
Reţeaua hidrografică este bine reprezentată, văi cu o densitate destul de mare, cu debit permanent şi constant, alimentând lacul de acumulare Buhui (S=9,5 ha).
Principalele cursuri de apă sunt pârâul Buhui, pârâul Romanovăţ şi pârâul Glăvan. Pârâul Buhui în aval de lacul de acumulare intră în subteran la Grota Buhui pentru a reapare după circa 600 m în aval. Pârâul Buhui este afluent al văii Caraşului.
Lacul Buhui
Are caracter de unicitate prin faptul că este construit pe calcare în anul 1884 de către administraţia austro - ungara cu scopul alimentării cu apă a orasului Anina.
Ocupa o suprafaţa de 9,5 ha, are o adâncime de cca. 20 m şi un volum de 500.000 mc. Apa din lac străbate Peştera Buhui apoi printr-o nouă captare (subterana) este directionată printr-un tunel artificial în Anina.
Malurile lacului sunt împadurite, speciile prezente fiind: brad (Abies alba), fag (Fagus silvatica), carpen (Carpinus betulus), mojdrean (Fraxinus ornus), larice (Larix decidua), duglas (Pseudosuga meuziesii). Pe lac se pot face plimbari de agrement cu barca.
Acces: auto pe DC (drum neasfaltat!); pedestru pe traseul turistic Resita – Dunare, marcaj bandă albastră.

Seqoiadendron gigantea
Aceşti uriaşi ai regnului vegetal, sunt regasiti în numar mare în California. Sequoia face parte dintr-o specie de gimnosperma care poate trai mii de ani, iar la maturiate poate ajunge la 145 de metri înaltime, cu circumferinta tulpinii de pina la 38 de metri.
Arborii giganţi de sequoia sunt printre cele mai înalte creaţii de pe Pământ în prezent. Numele „sequoia” este dat în cinstea conducătorului indienilor cherokee  Sequoyah (1776–1842), cel care a inventat un alfabet unic, învățând-şi poporul să citească şi să scrie.
Una din primele cărţi în limba cherokee a fost Biblia (1825).
În Parcul Naţional Semenic - Cheile Caraşului există un exemplar de Seqoiadendron gigantea în zona Navesu Mare.
Acest arbore s-a dezvoltat în condiţii naturale la o altitudine de 670 m şi impresionează prin dimensinile sale care sunt : circunferinţa de cca 5,70 m şi înalţimea 40 m.

Ti-a placut ? Spune-le si prietenilor
Pnscc logoRomsilva
Ai intrebari ? Ne poti suna la(+40) 255.222.200
Date contactStr. Petru Maior, Nr. 69A, Loc.Reşiţa Jud. Caraş- Severin, Cod poştal 320112.
© Copyright Parcul National Semenic-Cheile Carasului 2023. Toate drepturile rezervate.