Cheile Carașului

Articol publicat pe 11 August 2022
Puncte de interes

1659354864409.jpg (613 KB)

Rezervaţia Naturală Cheile Caraşului poate fi vizitată pe doua trasee turistice:
Traseul Caraşova – Comarnic, marcaj triunghi albastru are o lungime de 9,2 km şi străbate Cheile Caraşului între localitatea Caraşova şi Poiana Prolaz pe o distanţă
de 5 km după care traversează platoul calcaros până la Comarnic şi pestera cu acelaşi nume. Legatura cu alte trasee este în zona Comarnic cu traseul marcat (banda albastră) spre localitatea Reşiţa sau spre localitatea Anina; cu traseul cruce roșie spre
Vila Klaus şi Staţiunea Semenic. Traseul principal şi traseul european (E3) Reşiţa – Gura Golumbului, marcaj bandă albastră are o lungime de 35,5 km şi strabate Cheile Caraşului / Cheile Buhuiului între Comarnic şi Anina (cartierul Orasul Nou) pe o distanta de 13,5 km. Legătura cu alte trasee este în zona Comarnic cu traseul marcat (triunghi albastru) spre localitatea Caraşova; cu traseul cruce roşie spre Vila Klaus şi
Staţiunea Semenic.

Lungime: 19km, adâncime maximă 200m. Cheile Caraşului sunt formate de râul Caraş care a erodat calcarele Jurasice şi Cretacice. Versanţii sunt predominant cu stâncării, lapiezuri, pereţi verticali şi grohotişuri în baza. Râul curge meandrat formând cârşii şi creste calcaroase ce coboară din marginea cheilor până la apă. Pe platourile ce marginesc cheile sunt numeroase câmpuri de lapiezuri, doline şi avene iar în versanţii cheilor peste 400 de peşteri şi izvoare carstice. Versanţii sunt acoperiţi parţial cu vegetaţie chasmofitică de tufărişuri (Cornus mas, Carpinus orientalis, Syringa vulgaris, Ruscus aculeatus) sau arborii din specia fag, gorun, cer, pe pantele mai domoale. În lungul apei se dezvoltă vegetaţia higrofilă cu asociaţii de Petasites hibridus iar pe maluri arbori din specia Salix eleagnos.
În chei şi pe afluenţi exista numeroase specii, caracteristică fiind specia de reptilă Vipera ammodytes, specia de amfibian Bombina variegata, specia de peşte Barbus meridionalis, specia de nevertebrate Austropotamobius torrentium, speciile de mamifere Myotis myotis, Lynx lynx, Canis lupus şi specii de păsari Aquila pomarina, Bubo bubo. Pentru a fi protejate formele de relief, habitatele şi speciile identificate, a fost desemnată Rezervaţia Naturală Cheile Caraşului.

Ti-a placut ? Spune-le si prietenilor
Pnscc logoRomsilva
Ai intrebari ? Ne poti suna la(+40) 255.222.200
Date contactStr. Petru Maior, Nr. 69A, Loc.Reşiţa Jud. Caraş- Severin, Cod poştal 320112.
© Copyright Parcul National Semenic-Cheile Carasului 2024. Toate drepturile rezervate.