Puncte de belvedere

Articol publicat pe 03 August 2022
Puncte de interes

Locuri de belvedere

Belvedere dealul Groapa Iepii , altitudine 515 m.
Cheile Caraşului în sectorul sălbatic Ţolosu – confluenţa Caraş/Comarnic au o lungime de 4,5 km şi sunt formate de râul Caraş care a erodat calcarele Jurasice şi Cretacice. Versanţii sunt predominant cu stâncării, lapiezuri, pereţi verticali şi grohotişuri în bază. Râul curge meandrat formând cârşii şi creste calcaroase ce coboară din marginea cheilor până la râu. În platoul carstic Cârni Pole situat în versantul drept sunt numeroase văi de doline, lapiezuri şi avene iar în versanţii cheilor sute de peşteri şi izbucuri. Lungimea totală a cheilor: 19km; adâncime maxima: 200m.

mai multe informații aici!

Belvedere dealul Zaglavac, altitudine 400.
Cheile Caraşului în sectorul Caraşova / Poiana Prolaz au o lungime de 5,2 km şi sunt formate de râul Caraş care a erodat calcarele Jurasice şi Cretacice. Versanţii sunt predominant cu stâncării, lapiezuri pereţi verticali şi grohotişuri în bază.
Râul curge meandrat formând cârşii şi creste calcaroase ce coboară din marginea cheilor până la râu. În versanţii cheilor sunt zeci de peşteri, cele mai mari fiind Peştera desub Cetate II şi Peştera Liliecilor. Versanţii sunt acoperiţi parţial cu vegetaţie de tufărişuri sau arbori dinspecia fag, gorun, cer pe pantele mai domoale.
Lungimea totală a cheilor: 19km; adâncime maximă: 200m.

mai multe informații aici!

Belvedere Dealul Golaș, altitudine 580m
Cheile Gârliștei sunt formate de pârâul Gârliște care a erodat rocile calcaroase. Versanții sunt abrupți sau verticali, foarte împaduriți pe toată lungimea lor. Predomină pereții calcaroși, abrupturile, grohotișurile și peșterile. Pe cursul apei sunt câteva cascade, praguri și izvoare.
Versanții sunt acoperiți în partea superioară cu vegetatie chasmofitica de tufărișuri (Cornus mas, Carpinus orientalis, Syringa vulgaris, Ruscus aculeatus) iar în văi sau la baza pantelor cu arborii din specia fag, gorun, cer. În lungul apei se dezvoltă vegetaţia higrofilă cu asociaţii de Petasites hibridus iar pe maluri arbori din specia Salix eleagnos.
Un sector de chei este străbătut de terasamentul de cale ferată forestieră cu ecartament îngust ce traversează două tunele.
Din punctul de belvedere se observă Cheile Gârliștei, dealul Moghila și platourile carstice spre zona Carașova.
Lungimea totală a cheilor: 9 km; adâncime maximă: 200 m.

mai multe informații aici!

Vârful Gozna                                                                                                                                  Altitudine: 1446 m..                                                                                                                        Punct de belvedere spre Mărghitaș, Cheile Carașului, Reșița, Piatra Albă și golul montan Semenic. Vârful este constituit din stâncării și roci dezagregate. Acces: auto pe DJ582E

Vârful Semenic                                                                                                                          Altitudine: 1448 m..                                                                                                                  Punct de belvedere spre Muntele Mic, Munții Țarcu, golul montan Semenic. Vârful este constituit dintr-o pajiște cu pantă accentuată.                                                                          Acces: auto pe DJ582E

Vârful Piatra Nedeii                                                                                                                Altitudine: 1436 m..                                                                                                                  Punct de belvedere spre Izvoarele Nerei și golul montan Semenic. Vârful este constituit din stâncării și roci dezagregate cu vegetație.                                                                          Acces: pedestru pe traseul turistic Comarnic – Semenic, marcaj cruce roșie (cu abatere de 1,4 km. de la traseu, în golul montan spre sud).

Vârful Beții                                                                                                                          Altitudine: 886 m.Vârful este împădurit dar în apropiere se observă poiana cu fagi seculari și vârful Gozna din masivul Semenic. Acces: pedestru pe traseul turistic Comarnic – Semenic, marcaj cruce roșie.

Ti-a placut ? Spune-le si prietenilor
Pnscc logoRomsilva
Ai intrebari ? Ne poti suna la(+40) 255.222.200
Date contactStr. Petru Maior, Nr. 69A, Loc.Reşiţa Jud. Caraş- Severin, Cod poştal 320112.
© Copyright Parcul National Semenic-Cheile Carasului 2022. Toate drepturile rezervate.