Zone de conservare

Zonele cu protectie strictã si integralã


Situl UNESCO Izvoarele Nerei -4677,2 ha (protectie strictã)
Cea mai mare suprafata de paduri virgine din Europa, este constituita din arbori Fagus silvatica cu vârsta de peste 350 ani. Remarcabil este exemplarul de Ulm Ulmus montana care are vârsta de peste 400 ani si un diametru de 2 m. Aceste paduri reprezinta si habitat pentru câteva exemplare de urs Ursus arctos. Zona poate fi vizitata doar pe traseul turistic Lacul Secu – Borlovenii Vechi, marcat cu banda rosie.


Cheile Caraşului – 3.028,3 ha (protectie integralã)
Remarcabile prin lungimea de 19 km si salbaticia lor Cheile Carasului au caracteristic versantii cu pereti calcarosi cu vegetatie abundenta, grohotisuri, izvoare carstice si peste 500 de pesteri si avene. Valea Carasului este încadrata de platouri calcaroase cu numeroase doline, unele de mari dimensiuni si câmpuri de lapiezuri. Pe aceste platouri, comunitatea croata are plantatii de pruni si numeroase salase cu animale.

Zona poate fi vizitata doar pe traseul turistic Resita – Gura Golumbului, marcat cu banda albastra sau pe traseul turistic Crucea Iabalcei – Poiana Prolaz, marcat cu triunghi rosu.


Izvoarele Carasului – 578,0 ha (protectie integralã)
Zona cuprinde platoul carstic Cârneala în care se pierd prin ponoare, pesteri si avene mai multe pâraie pentru a iesi din nou la suprafata prin Izbucul Carasului sau Ferecul Brazilor, ambele cu debite mari care au format masive depuneri de travertin în albia râului Caras.


Cheile Gârlistei – 517,00 ha (protectie integralã)
Au o lungime de 9 km din care 4 km sunt caracterizati de versanti foarte abrupti în care s-au format cca. 100 de pesteri. Zonele limitrofe vaii sunt împaduriti cu specii termofile de liliac, carpinita si mojdrean. Cheile Gârlistei pot fi vizitate pe traseul turistic Anina-Gârliste, marcat cu punct rosu.


Buhui – Mărghitaş 979 ha (protectie integralã)
Zona este caracterizata de paduri de brad în mijlocul carora, lacul antropic Buhui ofera un peisaj de exceptie. Lacul are o vechime de peste 100 ani si a fost construit pentru alimentarea cu apa a Aninei.

Zona poate fi vizitata pe traseul turistic Resita – Gura Golumbului, marcat cu banda albastra sau pe drumul Anina-Buhui, DP9.