Puncte de belvedere

Dealul Zaglavac  

Altitudine: 400 m.. 

Punct de belvedere amenajat, cu vizibilitate spre Cheile Caraşului în sectorul Cerveniaia / Poiana Prolaz, formate de râul Caraş  care a erodat calcarele Jurasice și Cretacice. Versanţii sunt predominant cu stâncării, lapiezuri, pereţi verticali şi grohotişuri în bază. Râul curge meandrat formând cârşii și creste calcaroase ce coboară din marginea cheilor până la râu. În versanţii cheilor sunt zeci de peşteri, cea mai mare fiind Peştera de sub Cetate II. Versanţii sunt acoperiţi parţial cu vegetaţie de tufărişuri sau arbori din specia fag, gorun, cer pe pantele mai domoale.

Acces: pedestru pe traseul turistic Intersecţie drum Iabalcea – Poiana Prolaz, marcaj triunghi roşu.

 

Groapa Iepii  

Altitudine: 515 m..  

Punct de belvedere cu vizibilitate spre sectorul sălbatic Țolosu – confluenţa Caraş/Comarnic ale Cheilor Caraşului pe o lungime de 4,5 km.. Versanţii sunt predominant cu stâncării, lapiezuri, pereţi verticali şi grohotişuri în bază. Râul curge meandrat formând cârşii și creste calcaroase ce coboară din marginea cheilor până la râu. În platoul carstic Cârni Pole situat în versantul drept sunt numeroase văi de doline, lapiezuri şi avene iar în versanţii cheilor sute de peşteri și izbucuri.

Acces: pedestru pe traseul turistic Caraşova – Comarnic, marcaj triunghi albastru.

Dealul Golaş

Altitudine: 580 m..

Punct de belvedere spre Cheile Gârliştei, dealul Moghila, platourile carstice din zona Caraşova și dealul Socolovăţ.

Acces: auto pe DN58.

Vârful Gozna

Altitudine: 1446,9 m..

Punct de belvedere spre Mărghitaş, Cheile Caraşului, Reşiţa, Piatra Albă și golul montan Semenic. Vârful este constituit din stâncării şi roci dezagregate.

Acces: auto pe DJ582E

Vârful Semenic

Altitudine: 1446,4 m..

Punct de belvedere spre Muntele Mic, Munţii Țarcu, golul montan Semenic. Vârful este constituit dintr-o pajişte cu pantă accentuată.

Acces: auto pe DJ582E

Vârful Piatra Nedeii

Altitudine: 1436,7 m.. 

Punct de belvedere spre Izvoarele Nerei și golul montan Semenic. Vârful este constituit din stâncării şi roci dezagregate cu vegetaţie.

Acces: pedestru pe traseul turistic Comarnic – Semenic, marcaj cruce roşie (cu abatere de 1,4 km. de la traseu, în golul montan spre sud).

Vârful Beţii  

Altitudine: 839 m..  

Vârful este împădurit dar în apropiere se observă poiana cu fagi seculari şi vârful Gozna din masivul Semenic.   

Acces: pedestru pe traseul turistic Comarnic – Semenic, marcaj cruce roşie şi auto pe DJ 582D Văliug – Crivaia – Vila Klauss.