REZUMATUL PROIECTULUI

Denumirea proiectului : „Elaborarea strategiilor de conservare, a planurilor de monitorizare şi acţiunilor de comunicare pentru Parcul Naţional Semenic – Cheile Caraşului”
Solicitantul : Administratia Parcului National Semenic Cheile Carasului
Valoarea proiectului: 312372,62 Lei.

Localizarea proiectului : Parcul National Semenic Cheile Carasului
Obiectivele proiectului : Elaborarea planurilor preliminare pentru actiunile concrete de conservare a speciilor/habitatelor de interes comunitar din Parcul National Semenic – Cheile Carasului dupa cum urmeaza:

1. Creşterea numarului de specii si habitate de interes comunitar, care au protocoale de monitorizare elaborate, cu 80% pana in luna 12 a proiectului.
2. Obţinerea unui sistem de supraveghere eficient al ariei protejate, pana in luna 12 a proiectului.
3. Impact pozitiv prin cresterea cu 20 % a numarului persoanelor informate/constientizate din PNSCC, până la sfarşitul proiectului.

Grupul ţintă : Administraţia publică, instituţii deconcertate, agenţi economici, instituţii de învăţământ, proprietari/administratori, vizitatorii ariei protejate.
Durata proiectului : 18 luni
Activităţile proiectului : 312372,62 Lei

1 Managementul si planificarea tehnica a actiunilor
2 Contractarea servicilor
3 Plan pentru evaluarea si monitorizarea speciilor comunitare
4 Plan pentru evaluarea si monitorizarea habitatelor comunitare
5 Plan pentru evaluarea si monitorizarea surselor de impact asupra habitatelor/specilor tinta
6 Plan pentru comunicare si interpretarea naturii
7 Plan pentru paza si supravegherea ariei protejate
8 Revizuirea Planului de Management al PNSCC
9 Constientizarea publicului
10 Auditul proiectului

Obiectiv general:
Elaborarea planurilor preliminare pentru actiunile concrete de conservare a speciilor/habitatelor de interes comunitar din Parcul National Semenic – Cheile Carasului.

Obiective specifice:

1. Creşterea numarului de specii si habitate de interes comunitar, care au protocoale de monitorizare elaborate, cu 80% pana in luna 12 a proiectului.
2. Obţinerea unui sistem de supraveghere eficient al ariei protejate, pana in luna 12 a proiectului.
3. Impact pozitiv prin cresterea cu 20 % a numarului persoanelor informate/constientizate din PNSCC, până la sfarşitul proiectului.

Contributia proiectului la realizarea obiectivelor POS Mediu.

Protectia si imbunatatirea biodiversitatii si a patrimoniului natural prin sprijinirea managementului ariilor protejate, inclusiv prin implementarea retelei Natura 2000 – Proiectul va contribuii la realizarea acestui obiectiv prin realizarea principalelor planuri care conduc la un management conservativ eficient al ariei protejate, parte a retelei Natura 2000.
Toate obiectivele specifice si activitatile proiectului au ca tinta realizarea planurilor de monitoring, pază şi marketing. Aceste activitati de planificare si informare le consideram primordiale in comparatie cu alte actiuni de conservare. Ele vor definii actiunile si proiectele necesare pentru urmatorii 5-10 ani.