Procedura de obţinere a avizului pentru exploatare masă lemnoasă

Documente necesare în vederea obtinerii avizului:

– model cerere aviz (clic pentru a descărca modelul de cerere)

– aurorizaţie

– Act de punere în valoare

– Schiţă parchet

– eşalonare (daca este cazul)

 

Procedura de obtinere a avizului pentru amplasarea si amenajarea de constructii, investiti în perimetrul Parcului National Semenic – Cheile Carasului

Documente necesare în vederea obtinerii avizului:

– cerere catre APNSCC (continând obligatoriu date despre destinatia constructiei si numarul topografic al locatiei pe care se va realiza constructia, precum si date de contact ale solicitantului: adresa, numar de telefon fix, mobil, fax)
– memoriu tehnic continând obligatoriu date cu privire la solutiile tehnice pentru alimentarea cu apa, evacuarea apelor uzate, gestionarea si evacuarea deseurilor, stilul arhitectural folosit, materialele de constructie utilizate
– plan de încadrare în zona (scara 1:25.000)
– plan de situatie (scara 1:50) pe suport cadastral vizat de OJCPI
– certificatul de urbanism
– dovada legala a proprietatii sau a dreptului de utilizare a terenului pe care este propusa investitia
– orice alte documente solicitate suplimentar de APNSCC, daca este necesar.

DEPUNEREA DOCUMENTATIEI

Va rugam sa depuneti documentele în copie (cu stampile si semnaturi lizibile) într-un dosar plic la care sa anexati un CD sau DVD care sa contina toate documentele în format electronic (.jpg, .pdf sau .doc)
În vederea emiterii avizului, APNSCC îsi rezerva dreptul de a solicita informatii suplimentare.
Solicitarile depuse vor fi analizate si, dupa caz, avizate de catre APNSCC în termen de 30 zile lucratoare de la primirea cererii pentru sau de la data primirii ultimilor solicitarilor suplimentare cerute la dosar.
Primirea dosarelor si eliberarea avizelor se face la sediul Administratiei Parcului National semenic – Cheile Carasului, în zilele lucratoare între orele 9:00 – 16:00.

Tarifele stabilite de către Administraţia Parcului Naţional Semenic-Cheile Caraşului R.A.

   

Tarifele stabilite de către Administraţia Parcului Naţional Semenic-Cheile Caraşului R.A.

 

Nr. crt.

Serviciu

Tipul de serviciu

Cuantum tarif (lei)*

Tarif stabilit de administrţie (lei)

 

1.

Tarif de vizitare

Tarif de vizitare arie protejată Cuantumul se propune de către administraţie

10lei/persoană/zi

 

2.

2.1. Analiza şi verificarea documentaţiei în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private sau revizuirea/actualizarea acordului de mediu

Analiza şi verificarea documentaţiei în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi emiterea avizului pentru proiectele care nu se supun studiului de evaluare a impactului asupra mediului/evaluare adecvată

Maximum 200 pentru persoane fizice

100 lei

 

Maximum 400 pentru persoane juridice

150 lei

 

Analiza şi verificarea documentaţiei în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi emiterea avizului pentru proiectele care se supun studiului de evaluare a impactului asupra mediului/evaluare adecvată

Maximum 500 pentru persoane fizice

500 lei

 

Maximum 2.000 pentru persoane juridice

2000 lei

 

Analiza şi verificarea documentaţiei şi emiterea avizului pentru revizuirea/actualizarea acordului de mediu

Maximum 250 pentru persoane fizice

100 lei

 

Maximum 500 pentru persoane juridice

500 lei

 

2.2. Analiza şi verificarea documentaţiei în cadrul procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu/autorizaţiei integrate de mediu

Analiza şi verificarea documentaţiei în cadrul procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu fără bilanţ de mediu şi emiterea avizului

Maximum 250 pentru persoane fizice

100 lei

 

Maximum 500 pentru persoane juridice

                300 lei
 

Analiza şi verificarea documentaţiei în cadrul procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu şi emiterea avizului

Maximum 4.000 pentru persoane juridice

3860 lei

 

Analiza şi verificarea documentaţiei cu bilanţ de mediu şi emiterea avizului custodelui/administratorului

Maximum 500 pentru persoane fizice

500 lei

 

Maximum 1.000 pentru persoane juridice

1000 lei

 

Analiza şi verificarea documentaţiei şi emiterea avizului pentru revizuirea/actualizarea autorizaţiei de mediu

Maximum 125 pentru persoane fizice

95 lei

 

Maximum 250 pentru persoane juridice

250 lei

 

Analiza şi verificarea documentaţiei şi emiterea avizului pentru revizuirea/actualizarea autorizaţiei integrate de mediu

Maximum 2.500 pentru persoane juridice

2400 lei

 

2.3. Parcurgerea procedurii de emitere a avizului de mediu pentru planuri şi programe

Analiza şi verificarea documentaţiei şi emiterea avizului pentru planuri şi programe Maximum 250 pentru persoane fizice

150 lei

  Maximum 500 pentru persoane juridice

500lei

 

2.4. Analizarea documentaţiilor care privesc activităţile de recoltare/capturare şi/sau achiziţionare şi/sau comercializare a unor plante şi animale din flora şi fauna sălbatică în stare vie, proaspătă sau semiprelucrată, a unor flori de mină, fosile de plante şi fosile de animale vertebrate şi nevertebrate

Analiza şi verificarea documentaţiei şi emiterea avizului

Maximum 50 pentru persoane fizice

 

Maximum 250 pentru persoane juridice

150 lei

 

3.

Fotografiere floră, faună, habitate naturale şi peisaj în scop comercial

Albume
Plan local
Plan regional
Plan naţional
Plan internaţional

Cuantumul se propune de către administrator/custode.

200 lei

 

Materiale publicitare
Plan local
Plan regional
Plan naţional
Plan internaţional

350 lei

 

Publicaţii diverse
Plan local
Plan regional
Plan naţional
Plan internaţional

              240 lei
 

4.

Filmare floră, faună, habitate naturale şi peisaje în scop comercial (film artistic, spot publicitar/documentar)

Film artistic
Plan local
Plan regional
Plan naţional
Plan internaţional

Cuantumul se propune de către administrator/custode.

 

320lei

800 lei

1900

1900 lei

 

Spot publicitar
Plan local
Plan regional
Plan naţional
Plan internaţional

 

400lei

800lei

1900lei

1900lei

 

Film documentar
Plan local

Plan regional

Plan naţional
Plan internaţional

350 lei