1955     
Prin Hotarârea Consiliului de Ministrii 1625/1955 se declară prima data Rezrvaţia mixtă Cheile-Caraşului cu o suprafaţă de 800 ha.


1973     
Prin Ordinul Ministrului 2974/1973 se declară prima dată Rezervaţia Forestieră Izvoarele Nerei.


1982     
Prin Decretul 499/1982 se declară pentru prima dată Rezervaţia mixtă Buhui-Mărghitas, Rezervaţia mixtă Izvoarele Caraşului, Rezervaţia mixtă Cheile Gârlistei, Rezervaţia Forestieră Groposu şi se reconfirmă Rezervaţia Izvoarele Nerei.


1990
Prin Ordinul Ministrului nr. 7/27.01.1990 se stabilesc limitele şi supraţetele Parcului Naţional precum si a rezervaţiilor integrale.


1991
Asociaţia Speologica Exploratorii Reşiţa întocmeste Studiul de Fundamentare, propunând noi rezervaţii speologice: Pestera SpeoSport, Pestera Rasuflatoarei, Pestera Frumoasa, Pestera Ramonei, Pestera 2 Mai, Pestera Exploratorii ’85.


1993
Prin Procesul Verbal din 1993 încheiat între ICAS Caransebeş si Direcţia Silvică Reşiţa cu ocazia realizării noului amenajament pentru Ocolul Silvic Văliug Rezervaţia Bârzăviţa pierde acest statut.


1994
Prin Hotarârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr 8/1994 se reconfirmă Parcul Naţional Semenic-Cheile Caraşului cu urmatoarele rezervaţii componente:
Rezervaţia Cheile Caraşului

 • Rezervaţia Cheile Gârliste
 • Rezervaţia Buhui-Margaritaţ
 • Rezervaţia Izvoarele Caraşului
 • Rezervaţia Izvoarele Nerei
 • Rezervaţia Bârzaviţa
 • Rezervaţia Groposu
 • Rezervaţia Pestera Buhui
 • Rezervaţia Pestera Comarnic
 • Rezervaţia Pestera Popovaţ

1994
Universitatea Bucuresţi în baza contractului încheiat cu Autoritatea Centrala de Mediul, întocmeste “Studiul de Fundamentare a Rezervaţiei Biosferei Munţii Aninei”.


1995
Prin Procesul Verbal nr 76/10.05.1995 încheiat între ICAS Caransebeş şi Directia Silvică Reşiţa cu ocazia realizarii noului amenanjament pentru Ocolul Silvic Nera s-au schimbat categoriile funcţionale ale pădurii cuprinse în rezervaţie.
Prin apariţia Legii nr 137/1995 devine nula HCJ CS nr 8/1994


2000     
Prin Legea nr. 5/2000 se reconfirmă Parcul Naţional Semenic-Cheile Caraşului cu urmatoarele rezervaţii/monumente ale naturii componente:

Parcul Naţional Semenic-Cheile Caraşului:

 • Rezervaţia Cheile Caraşului
 • Rezervaţia Cheile Gârliste
 • Rezervaţia Buhui-Margaritaţ
 • Rezervaţia Izvoarele Caraşului
 • Rezervaţia Izvoarele Nerei
 • Rezervaţia Bârzaviţa
 • Rezervaţia Groposu
 • Rezervaţia Pestera Buhui
 • Rezervaţia Pestera Comarnic
 • Rezervaţia Pestera Popovaţ

2001
Inspectoratul pentru Protecţia Mediului Reşiţa, Direcţia Silvica Reşiţa şi Consiliul Judeţean revizuiesc limitele Parcului Naţional Semenic-Cheile Caraşului si a rezervaţiilor componente.


2003

HOTARARE DE GUVERN Nr. 230 din 4 martie 2003
Privind delimitarea rezervatiilor biosferei, parcurilor naţionale şi parcurilor naturale şi constituirea administratiilor acestora.