Habitate

HABITATE ŞI ECOSISTEME


Pe terotoriul Parcului National Semenic – Cheile Carasului se regasesc o serie de habitate specifice reliefului si asociatiilor floristice si faunistice din acest teritoriu. Dintre acestea o serie de habitate sunt protejate de prevederile Ordonantei de Urgenta
privind regimul Ariilor Protejate nr. 236 / 2000 din România.

NR

HABITATUL

ZONA


1

habitate de ape dulci


1.1
Ape curgatoare- sectiuni de ape curgatoare cu dinamicanaturala sau semi-naturala în care calitatea apei nu a fost deteriorata semnificativ.

1.2

Râuri alpine si bancurile de nisip de-a lungul acestora cu vegetatie ierbacee

Nera, Nerganita, Bârzavita, Semenic


2

habitate de pajiti si tufarisuri


2.1

Pajisti uscate semi-naturale pe substrat calcaros (situri importante pentru orhidee)


2.2 Pante stâncoase cu vegetatie chasmofitica

2.3

Formatiuni cu Juniperus communis în zonele sau pajistile calcaroase

Dl. Cârnipole

2.4

*Pajisti rupicole calcaroase cu Alysso – Sedion albi


2.5 Fânete împadurite P-na Socolovat, P-na Mare

2.6 *Izvoare pietrifiante cu formare de travertin Sodol, Capu Baciului, Caras, Ferecu Brazilor, Socolovat, Peris, Gaurii.

3

habitate de stâncarii si pesteri


3.1 Grohotis si lespezi calcaroase
Sodol, P-na Gropii, V. Comarnic, Cheile Carasului (sector Jervani-Carasova), V. Buhui (sector Marghitas-conf. Caras), Cheile Gârlistei

3.2 Pavari calcaroase (câmp de lapiezuri)

3.3 Pesteri neexploatate turistic Toate, cu exceptia a cca 10 cavitati

4 habitate de padure

4.1 Pasuni împadurite Dl. Moghila

4.2 Paduri de tip Luzulo – Fagetum Anina – X, Nera – VI; Valiug – II,

4.3 Paduri de tip Asperulo-Fagetum Resita – IV, VII, XI; Oravita – III, Valiug – I, III, V, VII, IX, X, XI, XII

4.4 Paduri de tip Quercus frainetto Resita – IX – XI

5 Turbarii

5.1 Turbarii împadurite

5.2 Turbarii active

5.3 Turbarii degradate înca capabile de o regenerare naturala

Cel mai reprezentat ecosistem este cel al padurilor de fag, iar habitatele cu o importanta deosebita sunt cele din ecosistemele subterane(cavernicole), ca spatiul vital a numeroase specii endemice si relicve si, de asemenea , habitatel de plante arbustive de origine submediteraneana, care formeaza asociatii cunoscute si sub numele de sibliacuri