Fauna

Diversitatea forestieră a Parcului Naţional Semenic-Cheile Caraşului este deosebită deoarece în cadrul acestuia se întâlnesc elemente faunistice venite din diferite regiuni ale lumii, având o evolutie aparte, datorită orogenezei carpatice si perturbatiilor climatice cuaternare. Din speciile de nevertebrate identificate 56 specii sunt endemice.


Dintre speciile de nevertebrate identificate în peşterile din Parcul Naţional Semenic-Cheile Caraţului, endemice pentru acest nucleu carstic sunt:

 • Chilopodul Lithobius dacius
 • Chilopodul Bulgarosoma ocellatum
 • Coleopterul Duvalis milleri.

Sudul Banatului, unde se afla Parcul Naţional Semenic-Cheile Caraşului a permis pătrunderea si adapostirea unor faune de nevertebrate cu pregnant caracter mediteranean. Această zona a fost refugiu în timpul glaciatiunilor, în care au supravietuit specii relicte tertiare cum sunt gasteropodele:

 • Amphimelania holardi (endemit balcanic)
 • Herilla ziegleri dacice (specie endemica pentru Banat )

Fauna de vertebrate acvatice este reprezentata de :

 • Aspro zingel (pietrar)
 • Salmo trutta fario (pastravul)
 • Tinca tinca (lin)
 • Barbus meridionalis petenyi (moioaga)
 • Barbus barbus (mreana)
 • Chondrostoma nasus (scobarul)

Amfibieni sunt remarcaţi prin prezenta unor specii de:

 • Triturus alpestris (tritonul de munte)
 • Triturus cristatus (triton cu creasta )
 • Triturus vulgaris (triton comun)
 • Salamandra salamandra (salamandra)
 • Bambina variegata (buhaiul de balta)
 • Hyla arborea (brotacel)
 • Rana temporaria (broasca rosie de munte)

Fauna de reptile este reprezentată prin elemente termofile, ca:

 • Lacerta viridis ( gusterul)
 • Lacerta agilis ( s opârla de camp )
 • Lacerta vivipara (sopârla de munte)
 • Podarcis muralis ( sopârla de ziduri)
 • Vipera ammodytes (vipera cu corn)
 • Anguis fragilis (sarpele de sticla)
 • Coronella austriaca (sarpele de alun)
 • Natrix natrix (sarpele de casa)
 • Natrix tessellata (sarpele de apa)
 • Elaphe longissima (sarpele lui Esculap)

Avifauna PNSCC este reprezentata de specii cuibaitoare în parc si numeroase specii migratoare. Se pot întâlni:

 • Ciconia nigra (barza neagra)
 • Aquila pomarina (acvila tipatoare mica)
 • Circaetus qallicus (serparul )
 • Falco subbuteo (soimul rândunelelor)
 • Bubo bubo (buha)
 • Dendropos leucotos (ciocanitoare cu spate alb)
 • Ficedula parva ( muscarul mic)
 • Saxicola rubertra ( maracinar mare)
 • Carduelis spinus (scatiu)

Fauna de mamifere cuprinde un numar de 10 specii comune în general tuturor catenelor muntoase şi este reprezentată de:

 • Ursus arctos (urs)
 • Canis lupus (lup)
 • Lynx lynx (râs)
 • Felis silvestis (pisica salbatica )
 • Vulpes vulpes (vulpe)
 • Sus scrofa (mistret)
 • Cervus elaphus (cerb carpatin)
 • Carpreolus carpreolus (caprior)
 • Martes martes (jder)
 • Sciurus vulgaris (veverita)

Peşterile din PNSCC adapostesc colonii sau exemplare izolate de lilieci. Au fost identificate 16 specii de chiroptere printre care:

 • Rhinolophus ferrum-equinum
 • Rhinolophus mehelyi
 • Rhinolophus euryale
 • Rhinolophus blasii
 • Myotis emarginatus

Diversitatea mare a faunei din PNSCC dovedeşte înca o data existenta unor habitate naturale putin afectate de activitatea umana.