Galerie foto

Râs filmat în Parcul National Semenic Cheile Carasului


 

Anthenaria dioica – Floarea Semenicului


Aspecte Varful Nedea


Aspecte Varful Semenic


Aspecte de Baia Vulturilor


Aspecte activitati traditionale – Pasunat Platoul Semenic


Aspecte de pe traseul turistic Gol montan Semenic – Garana


Aspecte de pe traseul turistic Poiana Sumbrac – Comarnic


Aspecte de pe Muntele Semenic


Aspecte din Cheile Caraşului


Aspecte din Cheile Gârliştei


Aspecte din Izvoarele Nerei


Aspecte din lacul Buhui


Aspecte din lacul Gozna


Buget si situatii financiare

 

Bilant anul 2013
Bilant semestrul I 2014

Bilant anul 2015

Raport audit 2015

Bilant Semestrul I 2016

RNP ROMSILVA SITUATII FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE ANUL 2015

Bugetul de venituri si cheltuieli 2016

Bilant anul 2016

Buget anul 2018

Raport audit RNP Romsilva 2017

Bilant anul 2017

 

 

Cicloturism

Pasionati  de bicicleta pot parcurge ture de asfalt, macadam sau carari de munte in Parcul National Semenic – Chaile Carasului.

 

 

Traseu Resita – Cetatea Grat

Este un traseu scurt si usor,

preponderent pe asfalt.

La cetate este un punct de bellvedere

peste Cheile Carasului.

Lungime 24 km si 370 vertical climp.

http://www.bikemap.net/en/route/2842688-resita-cetatea-grat/#/z12/45.25495,21.92235/terrain

  bellvedere cetatea grat
 Traseu Resita Pestera Comarnic Cantonul Naves Semenic

Acest traseu are 73 km si diferenta de nivel 1660m.

Porneste din Resita (cantonul Minda) spre Muntele Semenic, pe drum  forestier pana in statiunea Semenic (302m – 1429m), in continuare coborand inspre Resita pe astfalt, prin pasul Prislop, Valiug si Cuptoare.

Avand ca atractii turistice Pestera Comarnic, arborele gigant (Sequoia gigantea) de langa cantonul Naves, varful Piatra Nedeii , varful Piatra Goznei.

http://www.bikemap.net/en/route/2801833-resita-comarnic-naves-raspitel-semenic-resita/#/z14/45.27935,21.94729/terrain

 gol-montan-semenic-m
Traseu Resita Pestera Comarnic

Porneste din Resita cantonul Minda spre cantonul Padina Seaca pana la Pestera Comarnic avand o lungine de 40 km  si o diferenta de nivel de 740 m

 

http://www.bikemap.net/en/route/2849044-resita-minda-comarnic/

 resita-comarnic-2
 

 

 

http://www.bikemap.net/en/route/2804536-resita-minda-comarnic-naves-buhui-carneala-raspitel-valea-barzavei-valiug-resita/

 

http://www.bikemap.net/en/route/2839721-traseu-prislop-banda-albastra-semenic-trei-ape-drum-slatina-timis/

Reguli de vizitare

REGULI DE VIZITARE ÎN PARCUL NAŢIONAL SEMENIC – CHEILE CARAŞULUI

 • Vizitarea ariei naturale protejate se face contracost, achitând tariful de vizitare;
 • Campare în afara zonelor premise este interzisa;
 • Este interzisa organizarea de competitii si manifestari de grup de orice fel, concursuri care presupun accesul pe teren în zona parcului si taberelor fara acordul serviciilor publice salvamont si avizul administratiei parcului;
 • Se interzice abaterea de pe traseele turistice marcate;
 • Se interzice aprinderea focului în afara vetrelor special amenajate în acest scop;
 • Abandonarea deseurilor de orice natura pe teritoriul parcului în afara locurilor special amenajate în acest scop este interzisa. Turistii au obligatia de a evacua deseurile pe care le genereaza pe timpul vizitarii parcului.;
 • Este interzisa perturbarea linistii în zonele de extravilan, în zonele de campare, cabane si refugilor.
 • Este interzisa distrugerea sau degradarea panourilor informative si indicatoare, precum si placilor, stâlpilor sau a semnelor d emarcaj de pe traseele turistice si din interiotul parcului.
 • Accesul câinilor însotitori este permisa doar pe traseele marcate, avân lesa.
 • Nu este permis utilizarea de detergenti pentru spalare sau produse chimice de orice natura în apele curgatoare, lacuri sau pe teritoriul parcului.
 • Accesul public cu mijloace motorizate sau biciclete este permisa doar pe traseele stabilite de catre administratia parcului.
 • Se interzice colectarea de specii de flora, fauna si a oricaror esantioane de pe teritoriul parcului.
 • Copii sub 14 ani au acces în raza parcului doar însotiti de o persoana majora responsabila sau în grupuri organizate conduse de o persoana majora responsabila.
 • Turistii au obligatia sa respecte indicatiile agentilor de teren, a padurarilor si a personalului din administratia parcului, sa se legitimize la cererea personalului din cadrul administratiei parcului la constatarea unor actiuni sau fapte ce contravin legilor în vigoare.

Harta parcului

Activitati turistice

STRATEGIA DE TURISM A PARCULUI NATIONAL SEMENIC – CHEILE CARASULUI
(pentru a vizualiza si descarca Strategia de turism, clic pe link)

ACTIVITATI TURISTICE ŞI SPECIFICE REGIUNI

Pentru ca parcul national are ca principal obiectiv de management mentinerea ecosistemelor în stare naturala si conservarea diversitatii biologice, activitatile permise aici sunt foarte restrânse.

Sunt acceptate:
activitati traditionale practicate de comu-nitatile din zona parcului, în conditiile în care nu contravin obiectivelor principale de management:

 • pomicultura
 • pagricultura
 • pcresterea animalelor

educatieActivitatile educative

– folosirea ariei protejate ca sala de clasa în aer liber
– stagii de carstologie
– biologie
– tehnici alpine


drumetieActivitati turistice cu tendinta spre ecoturism
– drumetie
– speologie
– alpinism
– sporturi de iarna
– dezvoltarea agroturismului în zona limitrofa parcului.

Habitate

HABITATE ŞI ECOSISTEME


Pe terotoriul Parcului National Semenic – Cheile Carasului se regasesc o serie de habitate specifice reliefului si asociatiilor floristice si faunistice din acest teritoriu. Dintre acestea o serie de habitate sunt protejate de prevederile Ordonantei de Urgenta
privind regimul Ariilor Protejate nr. 236 / 2000 din România.

NR

HABITATUL

ZONA


1

habitate de ape dulci


1.1
Ape curgatoare- sectiuni de ape curgatoare cu dinamicanaturala sau semi-naturala în care calitatea apei nu a fost deteriorata semnificativ.

1.2

Râuri alpine si bancurile de nisip de-a lungul acestora cu vegetatie ierbacee

Nera, Nerganita, Bârzavita, Semenic


2

habitate de pajiti si tufarisuri


2.1

Pajisti uscate semi-naturale pe substrat calcaros (situri importante pentru orhidee)


2.2 Pante stâncoase cu vegetatie chasmofitica

2.3

Formatiuni cu Juniperus communis în zonele sau pajistile calcaroase

Dl. Cârnipole

2.4

*Pajisti rupicole calcaroase cu Alysso – Sedion albi


2.5 Fânete împadurite P-na Socolovat, P-na Mare

2.6 *Izvoare pietrifiante cu formare de travertin Sodol, Capu Baciului, Caras, Ferecu Brazilor, Socolovat, Peris, Gaurii.

3

habitate de stâncarii si pesteri


3.1 Grohotis si lespezi calcaroase
Sodol, P-na Gropii, V. Comarnic, Cheile Carasului (sector Jervani-Carasova), V. Buhui (sector Marghitas-conf. Caras), Cheile Gârlistei

3.2 Pavari calcaroase (câmp de lapiezuri)

3.3 Pesteri neexploatate turistic Toate, cu exceptia a cca 10 cavitati

4 habitate de padure

4.1 Pasuni împadurite Dl. Moghila

4.2 Paduri de tip Luzulo – Fagetum Anina – X, Nera – VI; Valiug – II,

4.3 Paduri de tip Asperulo-Fagetum Resita – IV, VII, XI; Oravita – III, Valiug – I, III, V, VII, IX, X, XI, XII

4.4 Paduri de tip Quercus frainetto Resita – IX – XI

5 Turbarii

5.1 Turbarii împadurite

5.2 Turbarii active

5.3 Turbarii degradate înca capabile de o regenerare naturala

Cel mai reprezentat ecosistem este cel al padurilor de fag, iar habitatele cu o importanta deosebita sunt cele din ecosistemele subterane(cavernicole), ca spatiul vital a numeroase specii endemice si relicve si, de asemenea , habitatel de plante arbustive de origine submediteraneana, care formeaza asociatii cunoscute si sub numele de sibliacuri

Zone de conservare

Zonele cu protectie strictã si integralã


Izvoarele Nerei – 5.012,32 ha (protectie strictã)
Cea mai mare suprafata de paduri virgine din Europa, este constituita din arbori Fagus silvatica cu vârsta de peste 350 ani. Remarcabil este exemplarul de Ulm Ulmus montana care are vârsta de peste 400 ani si un diametru de 2 m. Aceste paduri reprezinta si habitat pentru câteva exemplare de urs Ursus arctos. Zona poate fi vizitata doar pe traseul turistic Lacul Secu – Borlovenii Vechi, marcat cu banda rosie.


Cheile Caraşului – 2988,67 ha (protectie integralã)
Remarcabile prin lungimea de 19 km si salbaticia lor Cheile Carasului au caracteristic versantii cu pereti calcarosi cu vegetatie abundenta, grohotisuri, izvoare carstice si peste 500 de pesteri si avene. Valea Carasului este încadrata de platouri calcaroase cu numeroase doline, unele de mari dimensiuni si câmpuri de lapiezuri. Pe aceste platouri, comunitatea croata are plantatii de pruni si numeroase salase cu animale.

Zona poate fi vizitata doar pe traseul turistic Resita – Gura Golumbului, marcat cu banda albastra sau pe traseul turistic Crucea Iabalcei – Poiana Prolaz, marcat cu triunghi rosu.


Izvoarele Carasului – 1.384,06 ha (protectie integralã)
Zona cuprinde platoul carstic Cârneala în care se pierd prin ponoare, pesteri si avene mai multe pâraie pentru a iesi din nou la suprafata prin Izbucul Carasului sau Ferecul Brazilor, ambele cu debite mari care au format masive depuneri de travertin în albia râului Caras.


Cheile Gârlistei – 582,18 ha (protectie integralã)
Au o lungime de 9 km din care 4 km sunt caracterizati de versanti foarte abrupti în care s-au format cca. 100 de pesteri. Zonele limitrofe vaii sunt împaduriti cu specii termofile de liliac, carpinita si mojdrean. Cheile Gârlistei pot fi vizitate pe traseul turistic Anina-Gârliste, marcat cu punct rosu.


Buhui – 217,64 ha (protectie integralã)
Zona este caracterizata de paduri de brad în mijlocul carora, lacul antropic Buhui ofera un peisaj de exceptie. Lacul are o vechime de peste 100 ani si a fost construit pentru alimentarea cu apa a Aninei.

Zona poate fi vizitata pe traseul turistic Resita – Gura Golumbului, marcat cu banda albastra sau pe drumul Anina-Buhui, DP9.


Pestera Comarnic – 26,9 ha (protectie integralã)
Pestera dezvoltata pe 3 nivele, cu galerii si sali de dimensiuni mari, bogat concretionate, cu forme de eroziune si coroziune reprezentative. Caracteristic pesterii, sunt intercalatiile de silex negru din peretii galeriilor care contrasteaza cu albul calcarului. Contine o mare biodiversitate de specii cavernicole si colonii de lilieci cu peste 300 indivizi apartinând a specii protejate.

În pestera exista un traseu turistic de 1750 m si unul speoturistic de 300 m, ambele vizitabile în prezenta ghidului în lunile mai – august. Temperatura medie a aerului este de 9 0 C. Iluminarea cu lampi de carbit.


Pestera Popovaţ– 4,5 ha (protectie integralã)
Pestera cu o lungime de 1121 m, are cel mai mare lac subteran din Caras-Severin, în “Sala Inferioara” (50/20/1,5m) si o mare sala “Sala Finala” (80/20/20m). Galeriile în mare parte sunt concretionate predominând stalactitele, stalagmitele, gururile. Se poate vizita numai cu aprobare.