Entries by admin

Reguli de vizitare

REGULI DE VIZITARE ÎN PARCUL NAŢIONAL SEMENIC – CHEILE CARAŞULUI Vizitarea ariei naturale protejate se face contracost, achitând tariful de vizitare; Campare în afara zonelor premise este interzisa; Este interzisa organizarea de competitii si manifestari de grup de orice fel, concursuri care presupun accesul pe teren în zona parcului si taberelor fara acordul serviciilor publice […]

Activitati turistice

STRATEGIA DE TURISM A PARCULUI NATIONAL SEMENIC – CHEILE CARASULUI (pentru a vizualiza si descarca Strategia de turism, clic pe link) ACTIVITATI TURISTICE ŞI SPECIFICE REGIUNI Pentru ca parcul national are ca principal obiectiv de management mentinerea ecosistemelor în stare naturala si conservarea diversitatii biologice, activitatile permise aici sunt foarte restrânse. Sunt acceptate: activitati traditionale […]

Habitate

HABITATE ŞI ECOSISTEME Pe terotoriul Parcului National Semenic – Cheile Carasului se regasesc o serie de habitate specifice reliefului si asociatiilor floristice si faunistice din acest teritoriu. Dintre acestea o serie de habitate sunt protejate de prevederile Ordonantei de Urgenta privind regimul Ariilor Protejate nr. 236 / 2000 din România. NR HABITATUL ZONA 1 habitate […]

Zone de conservare

Zonele cu protectie strictã si integralã Izvoarele Nerei – 5.012,32 ha (protectie strictã) Cea mai mare suprafata de paduri virgine din Europa, este constituita din arbori Fagus silvatica cu vârsta de peste 350 ani. Remarcabil este exemplarul de Ulm Ulmus montana care are vârsta de peste 400 ani si un diametru de 2 m. Aceste […]

Flora

Bogatia în specii a Parcului Naţional Semenic-Cheile Caraşului este rezultatul conditiilor variate de clima si relief pe care acestea le ofera dezvoltării lumii vegetale. Prezenta pădurilor, stâncariilor, grohotisurilor si a ochiurilor de mlastina favorizeaza mentinerea unei diversitati botanice deosebite, formând un adevarat paradis vegetal. Pe teritoriul parcului au fost identificate un numar de 1.086 specii […]

Fauna

Diversitatea forestieră a Parcului Naţional Semenic-Cheile Caraşului este deosebită deoarece în cadrul acestuia se întâlnesc elemente faunistice venite din diferite regiuni ale lumii, având o evolutie aparte, datorită orogenezei carpatice si perturbatiilor climatice cuaternare. Din speciile de nevertebrate identificate 56 specii sunt endemice. Dintre speciile de nevertebrate identificate în peşterile din Parcul Naţional Semenic-Cheile Caraţului, […]

Clima

Altitudinea relativ mica si influentele climatice submediteraneene fac ca amplitudinile termice sa fie de 18-19 grade C ,pe fondul unor valori medii anuale care scad odata cu altitudinea (de la 9 la 4 grade C).În lunile de iarna, valorile termicesunt negative, pentru ca vara sa nu depaseasca de 15 grade C. Constituind primul obstacol important […]

Hidrologie

Râurile cele mai importante sunt: Caraşul cu afluentul sau Buhui, Bârzava, Timisul, Nera cu Nerganita, Poneasca, Râuri care au o dispozitie radiara fata de nucleul orografic care domina regiunea. În calcare, reteaua hdrologica este dezorganizata, cu numeroase captari si emergente Dintre apele subterane cele mai importante: Ponoare: Izvarnita, Raicovacea, Sereniac, Marele Ponor, Diaclaza, Pestera Dragoaica […]